Descoperiți orașul și împrejurimile sale

 

Orașul Cernavodă este situat în Podișul Dobrogei de Sud, la confluența fluviului Dunărea cu Canalul Dunăre – Marea Neagră, respectiv cu văile Carasu, Țibrin și Siliștea. Elementul definitoriu al orașului și teritoriului său administrativ este Canalul Dunăre – Marea Neagră, ca ax de structurare urbanistică a localității, pe care o divide în două zone distincte.

text alternativ

Muzeul de Istorie si Arheologie

Profilul general al muzeului este arheologic, profilul principal fiind arheologie preistorică, arheologie daco-romană, istorie.

text alternativ

Podul „Anghel Saligny”

Inaugurat la 14 septembrie 1895, podul de la Cernavodă a fot proiectat și construit de celebrul inginer Anghel Saligny și era, la acea vreme, cel mai lung pod din Europa.

Biserica “Sf. Împărați Constantin și Elena”
Biserica “Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”