Informații climatice

Așezarea orașului pe malul Dunării asigură, prin permanenta evaporare a apelor, o umiditate sporită a aerului și reglarea încălzirii acestuia.

Climatul este de tip temperat continental, cu veri călduroase și secetoase, ierni moderate, primăveri timpurii și toamne târzii.

Temperaturile medii anuale 11°C

variază în jurul a

Maxima absolută înregistrată a fost în luna iulie43°C

1985.