Informații geografice

Orașul Cernavodă este situat în Podișul Dobrogei de Sud, la confluența fluviului Dunărea cu Canalul Dunăre – Marea Neagră, respectiv cu văile Carasu, Țibrin și Siliștea. Elementul definitoriu al orașului și teritoriului său administrativ este Canalul Dunăre – Marea Neagră, ca ax de structurare urbanistică a localității, pe care o divide în două zone distincte: zona de nord, în care se găsește

orașul propriu-zis și principalele obiective economice și zona de sud ,care cuprinde cea mai mare parte a terenurilor agricole, căile de comunicație rutiere și feroviare București-Constanța. Ca topografie generală, aceste două zone se găsesc dispuse pe dealuri specifice zonei riverane Dunării, care coboară în pante neuniforme sau versanți abrupți către Dunăre, respectiv către Canal.

Orașul Cernavodă este dispus pe malul drept al Dunării, la distanțe care variază între 50 și 1300 m.

Coordonate geografice :

Latitudine – 44°19’ N și Longitudine – 28°01’ E

Suprafața totală:

4973 ha, din care: 470 ha intravilan, 4503 ha extravilan

Populație:

– 16.129

Gospodării

– 5976

Nr. Locuințe

– 2081

Suprafața ocupată de ape:

Este de 375 ha, cuprinzând Dunărea (km 303+400 – km 296+600), Canalul Dunăre – Marea Neagră (km 59+275 – km 64+000), acvatoriul Portului Cernavodă, precum și canalele de derivație și de aducțiune a apei de răcire ale Centralei nucleare.

Împrejurimi rurale

Comuna Aliman

Se află în partea de sud-vest a județului Constanța, în podișul Oltinei, având ca vecinătăți: la nord – comuna Rasova, la sud – comuna Ion Corvin, la est – comuna Adamclisi, iar la vest – fluviul Dunărea.

Comuna Rosova

Se află în partea de S-V a județului Constanța, pe DJ 223, la 100 km față de municipiul Constanța și la 20 km de orașul Cernavodă.

Comuna Topalu

Se află situată la jumătatea distanței dintre Hârșova și Cernavodă, la 70 km de reședința de județ, pe DJ 223, în partea de vest a județului Constanța, pe malul Dunării.

Comuna Seimeni

Este așezată pe malul drept al fluviului Dunărea, în partea de vest a județului Constanța.