Resurse naturale

Locul fosilifer Cernavodă

Este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a III-a IUCN (rezervație naturală de tip paleontologic), situată pe teritoriul administrativ al orașului Cernavodă. Aria naturală se află în Podișul Dobrogei, în extremitatea central-vestică a județului Constanța, pe malul drept al Dunării. Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea nr.5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a III-a – zone protejate) și se întinde pe o suprafață de 3 hectare. În perimetrul locului fosilifer Cernavodă se află un afloriment (abrupt descoperit) alcătuit din conglomerate calcaroase, cu un conținut important de faună fosiliferă (corali, gasteropode, scoici bivalve, brachiopode) atribuită perioadei geologice a cretacicului inferior. Custodele locului fosilifer Cernavodă este Regia Națională a Pădurilor Romsilva SA.

Locul fosilifer Aliman

Este un monument al naturii fosilifer, pe o suprafațムde 11,13 ha, în apropierea localității Aliman, la sud de lacul Sarpul, cu acces din Ion Corvin – Aliman. Punctul fosilifer Aliman se prezintă ca un perete abrupt, care din punct de vedere geologic este constituit dintr-o alternanță de calcare care aparțin cretacicului inferior. Bogăția în resturi fosile a calcarelor are o deosebită importanță științifică atât pe plan național cât și pe plan internațional, deoarece reprezintă unul din puținele locuri din țară unde se poate urmări în mod continuu o succesiune stratigrafică a cretacicului inferior în faciesul mediteranean sudic tipic. Frecvența deosebit de mare a resturilor fosile precum și gradul superior de conservare a lor, conferă acestui punct calități deosebite, reprezentând un adevărat muzeu paleontologic în aer liber .

Harta orașului

Nu cunoașteți orașul? Nicio problemă, soluția este la un click distanță!

Reciful neojurasic de la Topalu

La vest de pădurea Atârnați, pe un mic braț al Dunării, Veriga, se întinde Reciful neojurasic de la Topalu. Complex coraligen apreciat cu mult timp în urmă ca fiind neojurasic, rezervația reprezintă cea mai clară secțiune de formațiuni coraligene de pe tot teritoriul României. Cu o reală valoare mixtă, geologică și paleontologica, rezervația trezește interesul a numeroși specialiști din țară și din străinătate, precum și a turiștilor dornici să vadă structuri unice în Europa, de mare interes științific. Calcarele coraligene din această rezervație conțin una din cele mai bogate asociații de corali jurasici din țară. Acest complex coraligen este constituit dintr-o succesiune de calcare diferențiate pe straturi. Structura calcarelor coraligene masive de aici este asemănătoare cu cea a recifilor dezvoltați în zonele din fața Alpilor în marginea platformei epicontinentale hercinice, precum și cu cele de tip Stramberg din Slovenia.

Lacul Vederoasa

La sud-vest de localitatea Rasova, nord de localitatea Vlahii, comuna Aliman, se întinde pe o suprafață de 517 ha. Aria protejată este accesibilă pe drumuri agricole ce se desprind din DJ Ion Corvin. Lacul Vederoasa este caracterizat de existența unor izvoare ascensionale de mâl, cu origine în calcarele de la baza falezei și care alimentează subteran apele lacului. Peste 80% din suprafața lacului este acoperită de stuf, ceea ce constituie un habitat prielnic păsărilor. Lacul Vederoasa sau Balta Vederoasa constituie loc de odihnă și iernare pentru numeroase specii de păsări acvatice migratoare, mai ales specii de rațe și gâște, dar și de cuibărire pentru specii de păsări, multe protejate.